De naakte waarheid over trading

Ik wil de pret niet onmiddellijk bederven maar laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. It’s a loser’s game, zegt men in het Engels. Je mag er met andere woorden gerust van uitgaan dat de meeste particuliere beleggers geld verliezen met aandelen en er uiteindelijk teleurgesteld mee ophouden als ze de geleden verliezen niet meer kunnen verdragen. Ik wou dat het anders was maar consequent geld verdienen door actief te handelen in aandelen is bijna onmogelijk op eigen houtje te leren en ik vrees dat het gewoon ook niet voor iedereen weggelegd is.

En toch kan het

Als je nu nog verder leest en je hebt je niet laten ontmoedigen door de vervelende boodschap uit de vorige paragraaf, dan is de kans groot dat jij uit het juiste hout gesneden bent om een succesvol trader te worden. Want het is wel degelijk mogelijk. Maar dan moet je iemand zijn die niet snel ontmoedigd geraakt, iemand die doorgaat als anderen afhaken, iemand met toewijding en gedrevenheid, iemand met de bereidheid om te doen wat nodig is om deze vaardigheid aan te leren en te verwerven. Ik denk dat een sterke motivatie daarvoor onontbeerlijk is.

Wie ben ik

Ik ben Rudy D’hauwe, ondertussen al meer dan twintig jaar geleden afgestudeerd aan de KU Leuven als burgerlijk ingenieur computerschappen en al sinds mijn tienerjaren gefascineerd door wetenschap, technologie en software ontwikkeling. Ik heb het grootste deel van mijn carrière doorgebracht in leidinggevende IT functies bij organisaties in de sociale sector, waarbij ik me vanuit IT inzette voor de belangen van werknemers, werkzoekenden en mensen met gezondheidsproblemen.

Als techneut in hart en nieren heb ik eigenlijk nooit veel interesse gehad in economie en al helemaal niet in beleggen. Ik deed wat de meeste mensen doen, namelijk gaan werken voor een baas en betaald worden voor gepresteerde uren. Dat is ook wat onze maatschappij van ons verwacht en waar ons onderwijs ons van kleins af aan voor klaarstoomt en op voorbereid.

Arbeid is eindig

Onder andere door mijn werk in de socialere sector en vooral vanaf mijn veertigste heb ik heel wat mensen om me heen in de problemen zien komen met dit algemeen aanvaard model waarbij het verwerven van een inkomen volledig steunt op het leveren van eigen arbeid en van te presteren werkuren. Het leven kan plots ongemeen hard zijn voor mensen die heel hun leven gewerkt en gespaard hebben maar door één of andere toevalligheid van het lot (ziekte, burnout, ontslag, rugpijn, enzovoort) al dan niet tijdelijk niet meer kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Heb jij je al eens afgevraagd wat voor jou de gevolgen zouden zijn als je morgen plotseling niet meer zou kunnen gaan werken?

Een tweede inkomen voor iedereen

Ik besefte dat het steunen op arbeid als enige bron van inkomen eigenlijk gewoon niet verstandig is. Ik besefte ook meer dan ooit tevoren dat echte financiële vrijheid en financiële onafhankelijkheid zo goed als onbereikbaar zijn door enkel te werken en te sparen. Als je werkelijk financieel vrij wil worden moet je een manier vinden om je spaargeld voor jou te laten werken en op die manier een passief inkomen te verwerven dat niet steunt op je eigen noeste arbeid en je daaraan opgeofferde levensenergie. Ik zelf koos er voor om met aandelen aan de slag te gaan.

One life baby. One life.

Niet alleen arbeid is eindig trouwens. Ook het leven is eindig. Eén van mijn favoriete auteurs en mentors is Marianne Cantwell. One life baby, one life, zo schrijft ze in haar boek Be A Free Range Human. Het is een zinnetje waar ze zich sinds de dood van haar moeder elke dag aan herinnert om nooit te vergeten dat ze haar ene kostbare leven ten volle wil benutten en beleven. Het leven biedt kansen. Maar kansen blijven niet voor altijd. Wat zijn jouw dromen? En wat doe jij concreet om je dromen waar te maken?

Waarom deze website

Ik wil graag mensen helpen die ook zin hebben om te leren traden. Toen ik zelf begon met beleggen had ik absoluut geen idee van de grootteorde van de uitdaging die me wachtte. Nu besef ik dat het extreem moeilijk is, om niet te zeggen bijna onmogelijk, om op eigen houtje te leren traden. De enige reden dat ik volgehouden heb is dat ik gaandeweg een zodanige passie en gedrevenheid ontwikkeld heb om het trading spel meester te worden dat opgeven gewoonweg geen optie meer was. Ik begrijp echter heel goed dat veel mensen teleurgesteld opgeven en hun trading dromen voorgoed opbergen. Ik vind dat enorm zonde en wil daar met deze website graag verandering in helpen brengen.

Download mijn gratis boek

Er is ook goed nieuws. De belangrijkste oorzaak voor het falen van beginnende beleggers is pure onwetendheid. En dat is makkelijk te verhelpen. Er zijn gewoon een aantal dingen die je moet weten over hoe TOP-traders infeite echt te werk gaan en die niemand ons ooit vertelt. Ik heb de TOP-10 van de dingen die je echt moet weten samengevat in een praktisch how-to boek. Je kan dit boek hieronder nu gratis downloaden.

Book

Misschien is trading niets voor jou

Ik ben ervan overtuigd dat het aanboren van een passief inkomen dat niet steunt op arbeid voor veel mensen zinvol kan zijn. Ik vrees echter dat trading en actief handelen in aandelen niet voor iedereen de juiste oplossing is. Ik leer mijn dochter van 12 traden dus je hoeft er helemaal geen wiskundeknobbel of raketgeleerde voor te zijn. Wat je wel moet beseffen is dat beleggen in aandelen een vaardigheid is die je moet aanleren en ontwikkelen. Het is met andere woorden een proces dat enige tijd en moeite zal vergen. Je kan het best vergelijken met leren fietsen of een nieuwe taal aanleren. Jij zelf moet die fiets op en door vallen en weer opstaan jezelf in evenwicht leren houden. En je kan ook geen nieuwe taal vloeiend leren spreken als je niet naar de les wil gaan en niet wil oefenen. Als je echter bereid bent om de nodige moeite en inspanning te leveren om het leerproces door te maken, denk ik dat niets je in de weg hoeft te staan om een succesvol trader te worden.

Wat kan je niet verwachten

Trading is mijn passie en ik werk nog steeds elke dag verder om de allerbeste trader te worden die ik in me heb. Ik ben met mijn vijf jaar ervaring echter geen trading guru en ik heb mijn eerste miljoen euro nog niet gemaakt op de beurs. Ik heb geen glazen bol om in de toekomst te kijken en ook geen magische formule met voorspellende kwaliteiten. Die formule bestaat trouwens niet en die heb je bovendien ook helemaal niet nodig. Ik ben een privé belegger en beleg uitsluitend voor eigen rekening. Ik ben dan ook onafhankelijk van om het even welke financiële instelling of makelaar. Ik ben ook geen beleggingsadviseur en geef geen adviezen wat te kopen of te verkopen.

DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEVE EN EDUCATIEVE DOELEINDEN EN MAG GEENSZINS WORDEN OPGEVAT ALS ENIGE VORM VAN BELEGGINGSADVIES. BELEGGEN BRENGT ALTIJD RISICO’S MET ZICH MEE.

"Trading is the most uniformly fascinating game in the world."

Blog

Meest recente artikels